Samarbeid og medvirkning

Foreldresamarbeid:
Det er viktig for oss å ha et godt samarbeid med dere som er foreldre. Godt samarbeid er avgjørende for å styrke vårt felles ansvar for barnas trivsel og utvikling. Vi byr på regelmessig kontakt for utveksling av informasjon og drøfting av vårt pedagogiske tilbud, særlig med tanke på ditt barns vekst og utvikling.

Det er viktig for oss at vårt samarbeid er fundert på gjensidig åpenhet og tillit, noe som innebærer at du trygt kan ta opp med oss alle forhold du er opptatt av, selv om det skulle innebære kritikk. Vi er opptatt av kvalitet og kontinuerlig forbedring, så dine innspill er viktige for oss!

Du møter oss hver dag når du leverer og henter barnet ditt. Dette er en fin anledning til å utveksle viktig «siste nytt»! Du inviteres til foreldresamtale en gang pr. halvår, og det innkalles til foreldremøte to ganger pr. år.

Dette er våre viktigste verktøy for å få til et godt samarbeid:

Brukerundersøkelser en gang hvert år i regi av Norlandia Barnehagene. Vi jobber grundig med resultatet fra undersøkelsen, der målet er å utvikle oss og bli enda bedre. Vi ønsker dine tilbakemeldinger velkommen for å kunne levere et best mulig tilbud! 

Månedsbrev og månedsplan Vi skriver månedsplan med en oversikt over aktiviteter neste måned. Vi skriver også månedsbrev der vi oppsummerer hva vi har gjort. Disse sendes foreldre/foresatte på mail.

Foreldresamtaler gjennomføres for hvert barn 1-2 ganger i året. Samtalene dreier seg om ditt barns vekst og utvikling. Det er særlig fokus på overgang barnehage/skole om våre før barna begynner på skolen. Det er forøvrig åpent for både foreldre og personalet å be om ekstra samtaler i løpet av året ved behov.

Foreldrekaffe Vi har foreldrekaffe i forbindelse med påske, FN-dag og lignende som vil bli varslet på forhånd.

Forventninger til foreldre/foresatte:
• Møt oss om morgenen når dere kommer!
• Informer oss om begivenheter og opplevelser som betyr mye for barnet
• Gi beskjed om barnet kommer senere eller ikke kommer, eller om andre skal hente
• Riktige og funksjonelle klær i forhold til aktivitet, vær og årstid
• Klærne og eiendeler er merket
• Hold deg oppdatert om våre planer og annen informasjon, oppslag eller mail
• Husk våre åpningstider
• Ta kontakt for ny tid dersom du ikke kan møte til oppsatte samtaler
• Ta kontakt med pedagogisk leder eller daglig leder om det er noe du ikke er fornøyd med