Ansatte

Ansatte Kjellerstua

Daglig leder

Jan Magnus Mikalsen

Stilling: Daglig leder

Har jobbet i barnehage siden 1998. Har jobbet i Paradiset siden oppstart april 2010.

Kjellerstua avdeling grønn

Johanna Elske Knutsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Begynte i Paradiset høsten 2015, men har mange års erfaring fra jobb i barnehage. Liker å synge og holde på med forming med barna :)

Merethe Leirvik

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Mina Hanssen Erdahl

Stilling: Pedagogisk medarbeider
476 53 968
minasuzanne@icloud.com

Iselin Kleivvik Liljar

Stilling: Pedagogisk leder
paradiset.kjellerstua@norlandia.com

Har vært ansatt i Paradiset barnehage siden 2010. Har fordypning i barn og kosthold fra UiN. Brenner for at barn skal ha et variert kosthold, og at voksne skal være gode rollemodeller på området.

Kjellerstua avdeling rosa

Renate Eriksen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Har jobbet i Paradiset siden desember 2011. Liker å jobbe med barn og trafikk gjennom Tarkusopplæring. Jeg tar gjerne med meg barna ut i skog og mark.

Maria Dahl

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Maria har jobbet i barnehage siden 2013. Ble fast ansatt i Paradiset august 2014. Hun utdanner seg til idrettspedagog og brenner for en aktiv og sunn hverdag for barna.

Lena Pettersen

Stilling: Pedagogisk leder
lenap_k10@hotmail.com

Ble ansatt i Paradiset august 2019. Har tidligere jobbet i en friluftbarnehage og har tatt fordypning i småbarnspedagogikk. Jeg liker å jobbe for at barna skal få være aktive, undrende og utforskende i naturen

Loftstua

Marius Paulsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Mina Hanssen Erdahl

Stilling: Pedagogisk medarbeider
476 53 968
minasuzanne@icloud.com

Hallvar Jonny Røbekk

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Ble fast ansatt i Paradiset høsten 2015. Han tuller og tøyser med barna og synes humor i hverdagen er viktig.

Tina Meyer

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Er verneombud i barnehagen, og har jobbet i Paradiset siden April 2010. Liker sang og musikk,og tar gjerne en dans med barna :-)

Rebekka Kvalvik Hanssen

Stilling: Barnehagelærer
rebkvahan@msn.com

Ansatt siden august 2018. Har jobbet som pedagog i Norlandia de siste tre årene. Har fordypning i mangfold og mestring. Liker å være aktiv ute og er glad i skapende virksomhet.

Maiken J. Larssen

Stilling: Pedagogisk leder

Har jobbet i Paradiset siden juli 2010. Brenner for barns medvirkning og skapende virksomhet. Har fordypning i småbarnspedagogikk fra UIN.

Tone Olsen

Stilling: Pedagogisk leder
907 16 177
paradiset.loftstua@norlandia.com

Har jobbet i barnehage siden 1998. Har jobbet i Paradiset siden oppstart april 2010. Hun er glad i å være ute og går gjerne på tur med barna.

Jan Magnus Mikalsen

Stilling: Daglig leder

Har jobbet i barnehage siden 1998. Har jobbet i Paradiset siden oppstart april 2010.